Zašto treba odmah izbaciti antibakterijske sapune!?

Iako antibakterijski sapuni uništavaju širok spektar bakterija, nedavna istraživanja pokazala su da bi mogli da doprinesu nastanku novih vrsta superbakterija, mikroorganizama otpornih na antibiotike.

Većina antibakterijskih proizvoda sadrži hemikaliju zvanu triklosan. Jedine vrste mikroorganizama koje mogu da prežive kontakt s triklosanom su upravo one otporne na antibiotike.

Ova sposobnost ne samo da se tokom svakog ramnožavanja prenosi na sledeće generacije bakterija, već one sa svakim razmnožavanjem postaju sve otpornije.

Kolike je razmere poprimio ovaj problem govori podatak da je Svetska zdravstvena organizacija upozorila da se ove vrste mikroroganizama nalaze u svim krajevima sveta, dok Centar za prevenciju i kontrolu infekcija navodi da 23.000 osoba godišnje umre od infekcija prouzrokovanih superbakterijama.

Ali, to nije sve. Triklosan je toliko snažno jedinjenje da se prilikom prolaska kroz sisteme za filtriranje vode ne razgrađuje, već nastavlja put ka otvorenim vodenim područjima, gde stupa u fotohemijske reakcije čiji je produkt visoko tokčna supstanca zvana dioksin.

Dioksin može da izazove probleme sa razvojem i reproduktivnim zdravljem, hormonsku neravnotežu, nanese štetu imunološkom sistemu ili čak prouzrokuje nastanak kancera, upozorava Svetska zdravstvena organizacija.

Ova hemikalija utiče na ceo lanac ishrane, pa ne čudi podatak da u 90 odsto slučajeva čove

Komentari

Povezani članci