Da biste postali državljanin SAD polažete ova test pitanja.

Da biste postali državljanin Sjedinjenih Američkih Država, potrebno je da položite test u kojem pokazujete svoje znanje o građanskim pravima i dužnostima. Deset od mogućih sto pitanja je pred vama, potrebno je šest tačnih odgovora.

Pogledajte i sami neka od pitanja koja se nalaze u testu za državljanstvo u Sjedinjenim Američkim Državama i vidite da li biste mogli da postanete državljanin ove, za moderan svet, obećane zemlje.

Takođe, odmah nakon pitanja možete pogledati i tačne odgovore, ali pokušajte da položite test a da ne zavirite u njih.

Pitanja:

Koliko amandmana ima američki ustav?
Koji je ekonomski sistem u Sjedinjenim Američkim Državama?
Ko je živeo u Americi pre nego što su Evropljani stigli?
Navedite jednu stvar po kojoj je poznat Bendžamin Frenklin.
Pre nego što je postao predsednik, Ajzenhauer je bio general. U kom ratu?
Čime se bavila Suzan B. Entoni?
Ko je predstavnik vašeg distrikta u američkom Kongresu?
Ko je trenutni predsednik Vrhovnog suda u SAD?
Autori zbirke članaka i eseja “The Federalist Papers” podržavali su donošenje američkog ustava. Navedite jednog autora.
Navedite dva američka ministarstva.

Odgovori:
27;
Kapitalistička ekonomija/tržišna ekonomija;
Indijanci
Bilo koje od sledećih: američki diplomata, najstariji član Ustavne konvencije, prvi upravnik Pošte SAD;
Drugi svetski rat;
Borac za ženska i generalno ljudska prava;
Odgovori variraju od distrikta do distrikta;
Džon Roberts;
Džejms Medison, Aleksander Hamilton, Džon Džej, Publius;
Bilo koja dva od navedenih: Ministarstvo za agrikulturu, Ministarstvo za promet, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo obrazovanja,Ministarstvo za energiju, Ministarstvo zdravstva i društvenih delatnosti, Ministarstvo državne sigurnosti, Ministarstvo stanovanja i urbanog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rada, Ministarstvo države, Ministarstvo transporta, Ministarstvo finansija, Ministarstvo za pitanja veterana, državni tužilac i potpredsednik;

Komentari

Povezani članci