Crne rupe su samo ulazi u druge dimenzije!

Naučnici sa Univerziteta Kraljice Marije u Londonu razvili su teoriju koja može da ukazuje da postoji devet dimenzija, a da su crne rupe ključne za njihovo dostizanje.

“Teorija brana“ ukazuje na to da se u dimenzijama mogu kriti drugi univerzumi.

“Ova teorija je deo jedne veće teorije koja objašnjava kako se sve sile i čestice koje vidimo uklapaju u jednom opisu“, kaže dooktor Kris Vajt, fizičar Univerziteta Kraljice Marije u Londonu.

“Ona ukazuje na to da osnovne baze prirode, umesto čestica ,mogu biti veze, više trodimenzionalne generalizacije koje se nazivaju brane. Jednačine teorije su smislene u prostoru koji ima devet dimenzija, a ne tri.“

Veze obitavaju u devetodimenzionalnom prostoru, a kada se tome doda i vreme, ukupno ima 10 dimenzija.

“Crne rupe povezuju brane koje se nalaze blizu jedna drugoj, kroz cev iskrivljenog vremena u svemiru, a svaka brana uz pomoć gravitacije privlači drugu. Odjednom se pitate, da li onda postoje neki drugi ljudi koji žive u tim branama? Da li su crne rupe prolaz između našeg i njihovog sveta?“

Pomoću Velikog hadronskog sudarača (LHC) u CERN-u u Ženevi naučnici traže znake drugih postojećih dimenzija pravih veličina.

Mnoga pitanja su se javila u vezi s ovom teorijom.

Jedna teorija navodi da ne osećamo potpuni efekat gravitacije zato što se deo nje širi na druge dimenzije.

Teoretičari predviđaju da, na isti način na koji atomi imaju niskoenergetska tla i visokoenergetska stanja, postoje i teže verzije standardnih čestica u drugim dimenzijama.

Tragajući za ovim česticama, naučnici se nadaju da će pronaći i druge dimenzije.

Još jedan dokaz može se naći i u kreiranim mikroskopskim crnim rupama. Naučnici navode da, ako se pronađe dokaz, to neće odmah značiti i da su navedene teorije tačne.

Napredak istraživanja se redovno objavljuje, a naučnici kažu da ovo može da znači da se u dimenzijama nalaze drugi univerzumi.

Pojedini teoretičari nisu ubeđeni da druge dimenzije postoje. Fizičar Karlo Roveli kaže da pozitivni rezultati zavise od toga da li će brane i dimenzije biti u odgovarajućoj energiji, kako bi LNC mogao da ih nađe.

Komentari

Povezani članci