Čitate li poruke svog partnera?

Saznajte da li je čitanje partnerovih poruka porok ili… prednost?

Da li krišom gledate poruke na telefonu vašeg partnera/partnerice? Da li to radite, da li ste nekad radili, pa i pomislili? Da li ste se ikada zapitali da li bi trebalo to da radite – i da li bi se vaša draga/vaš dragi složili sa tim?

U studiji iz 2012. godine, istraživači Knoks i Isterling (Konx, Easterling) pronašli su da je dvije trećine učesnika u tajnosti čitalo poruke na partnerovom telefonu – i na društvenim mrežama i na telefonu, prenosi Psychology Today.

Rizik koji dolazi sa ovim potezom jeste da možete da pronađete “materijal”, iako dvosmislen, koji će povući sa sobom ljubomoru, koja može biti u formi misli, osjećanja, ponašanja. Sa stanovišta psihologa, ljubomora, bez obzira u kojoj formi dolazi, ima jedan cilj: štiti i brani vezu od ljudi koji možda žele da ukradu našeg partnera.

Koje vrste poruka uzrokuju ljubomoru i šta je to što nas nagoni da zavirimo u partnerov telefon pročitajte na sljedećim stranama…

Koje vrste poruka uzrokuju ljubomoru?

Evolutivna psihologija smatra da muškarci i žene različito doživljavaju ljubomoru, i motivisani su različitim “prijetnjama” koje mogu da naškode vezi. Muškarci su češće ljubomorni na seksualno nevjerstvo jer je to prijetnja njihovom očinstvu odnosno potomcima. Žene su ljubomornije na emotivnu preljubu jer je to rizik za dugoročniju privrženost partnera koji može da im pruži sigurnost itd. To je dakle sa stanovišta evolutivne psihologije, ali, to su potvrdila i novija istraživanja, iz 1992. godine.

Od prevrtanja džepova nekad do provjeravanja mobilnog sada.

S obzirom na to da je mnogo ljudi priznalo da provjerava telefon svog partnera, postavlja se pitanje da li muškarci i žene različito reaguju na različite vrste poruka – na one koje imaju emotivnu sadržinu i na one koje imaju seksualni kontekst?

Još jedna studija iz 2015. godine koju su sproveli Dan i Meklin (Dann, Mclean) pokušala je da istraži ovo reagovanje tako što je 42 studenta čitalo poruke koje su imale ili seksualnu ili emotivnu sadržinu. Praćen im je pogled, a mjereni su sledeći parametri:

1. Ukupan broj zadržavanja pogleda na svakoj poruci
2. Cjelokupno vrijeme provedeno na čitanju svake poruke.

Učesnici je trebalo da kažu koja poruka bi im bila najstresnija ako bi je pronašli u telefonu svog partnera/partnerice.

Istraživanje je otkrilo da je ukupan broj zadržavanja pogleda bio veći kod žena nego kod muškaraca, kada su u pitanju emotivne poruke. One su takođe provele više vremena gledajuće poruke ovakve sadržine. Za poruke seksualne sadržine važi obrnut obrazac – muškarci su se više zadržavali na njima i proveli više vremena čitajući ih.

Šta je to u ljudskom biću što ga tjera prema… telefonu?

Pripremite se za loše vijesti: Istraživanje iz 2013. godine, koje sproveo sajt za osiguranje mobilnih telefona, od 2.400 ispitanika u Velikoj Britaniji koji su otkrili nevjerstvo partnera, ili koji su bili nevjerni, u 41 odsto slučajeva nevjerstvo je otkriveno preko mobilnog telefona. Drugi najčešći način, 23 odsto, na koji se nevjerstvo otkriva jeste preko društvenih mreža.

Zanimljivo je da je ovo istraživanje naručeno nakon povećanog broja zahtjeva zbog oštećenja telefona – bilo da je telefon pao, ili uništen, slomljen nakon svađe.

Ove studije otkrivaju da mnogi ljudi skoro pa rutinski provjeravaju telefone svojih partnera. Na kraju, možda ima nešto dobro u svemu tome: Niko ne želi da traći svoje vreme sa prevarantom.

Komentari

Nekategorisano

Povezani članci